18 januari 2019

CDA blij met positieve uitslag debat ziekenhuis

Tijdens de ingelaste raadsvergadering bleek dat alle fracties aan het einde van het debat toch blij zijn met de aankoop van het pand van het Dokter Jansencentrum.

Door de aankoop kan Antonius Zorggroep het gebouw dat de failliete MC Groep achterliet nog een jaar of drie gebruiken als polikliniek, voor ze beginnen aan de nieuwbouw op hun locatie aan de Urkerweg.

Onze fractievoorzitter Johan Goos zegt daarover: „Als je de reacties hoort dan koopt de gemeente iets waar veel draagvlak voor is. Wat is er nou mooier, dan doe je in mijn ogen de goede dingen”.

Andere partijen noemen ook dat het college adequaat heeft gehandeld en de stappen goed genomen heeft.

Kritische vragen en opmerkingen gingen vooral over de geheimhouding. Dit was door de curator opgelegd. De fractievoorzitters werden tussentijds geïnformeerd, maar zij mochten die informatie niet delen met hun fractie. Burgemeester Harald Bouman zei hierover dat hier sprake was van een uitzonderlijke situatie. Op een later moment zal dit in het presidium geëvalueerd worden.

CDA is kritisch geweest over een vastgoedinvesteerder, die alle fractievoorzitters per mail heeft gedreigd met een schadeclaim richting gemeente. Eerst een claim indienen om vervolgens te zeggen dat je bereid bent om samen te werken, strookt van geen kanten, vindt het CDA. Het college kon hier verder niet op ingaan vanwege de mogelijke juridische procedure die nog volgt.

Het CDA is trots op de aankoop en het adequate optreden van het college. We krijgen nu één zorgaanbieder, wat de opdracht van de raad was. Onze inwoners zijn zeer positief over de aankoop. Het CDA vindt het jammer dat dit vertroebelt leek te worden door uitingen in de media nog voor de memo van het collega uit kwam. Gelukkig kunnen we na deze positieve raadsvergadering toch weer vooruit kijken, met een krachtig zorgaanbod in het verschiet!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.