03 februari 2015

De Deel

De CDA-fractie is blij met het besluit van het college en wethouder Suelmann om een streep te zetten door de plannen van de Deel. Deze plannen zijn in deze tijd met een veranderende economie en koopgedrag van de polderbewoners niet meer wat het CDA en vele polderbewoners voor ogen hebben bij een aantrekkelijke Deel. Het CDA vindt het wenselijk dat de wethouder een groep vormt bestaande uit betrokken polderbewoners. Zij kunnen opnieuw gaan kijken welk plan een breed draagvlak kan krijgen in de polder. Een extern advies bureau lijkt het CDA absoluut niet meer nodig. Er zijn ideeën en deskundigheid genoeg in de polder om van de Deel iets moois te maken. Misschien kan het consequenties hebben dat het plan nu door de gemeente stop gezet wordt en er met Provast afspraken gemaakt worden hoe het contract te beëindigen. Dit is beter dan vasthouden aan een plan dat inmiddels bijna niemand meer wil en Provast niet blijkt te kunnen realiseren. Het CDA is blij met de nu ontstane duidelijkheid. Tenslotte hopen we dat we over enige tijd weer over een Deel kunnen lopen, zitten, feesten en wie weet kopen. Een Deel waar iedereen blij van wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.