03 juli 2013

'Duidelijk decentraliseren'

Veranderingen in de zorg. (beperking van de AWBZ en verruiming van de WMO) de Participatiewet en de Jeugdzorg. Er is veel geld mee gemoeid en heeft voor al onze burgers gevolgen.

Het CDA heeft een “zogenaamd” stappenplan ontwikkeld.
Door dit stappenplan te doorlopen kunnen we zien hoe de gemeente het proces doorloopt en kunnen we als raad de vinger aan de pols houden en zien op welke momenten wij aan zet zijn om politieke keuzes te maken.

De wethouder heeft ons toegezegd dat ze voor ons de beleidsruimte voor de gemeente zal duiden. Dus ze zal aangeven wat de vrije ruimte is buiten de regelgeving van de overheid om. Daarbij ook een tijdspad voor zover nu bekend!

Dit alles te volgen aan de hand van een simpel stappenplan:

STAP 1. Breng de feiten, cijfers en verplichtingen in beeld.
STAP 2. Breng de uitgaven geografisch in beeld.
STAP 3. Ga oefenen met een kleine groep.

STAP 4. Monitor wat de consequenties zijn van het beleid.STAP 5. Doen we het goed? 

 De gemeente zal bij STAP 1  antwoorden op de volgende vragen moeten formuleren:

Wat zijn precies de verplichtingen van de gemeente?Welke lopende contracten heeft de gemeente met instellingen die zorg en steun leveren?Welke werkafspraken heeft de gemeente met instellingen die zorg en steun leveren?Om hoeveel mensen gaat het? Welke doelgroepen?Om hoeveel geld gaat het?Met welke zorginstellingen, zorgaanbieders en andere relevante partners hebben we te maken?In welke regionale verbanden is onze gemeente ten aanzien van zorg verbonden aan anderen?

Na beantwoording van deze vragen kan de gemeente veel beter en sneller anticiperen op veranderingen en aanpassingen in het beleid. Ook voor de gemeenteraad is het een essentieel instrument om vat te krijgen op de omvang van de zorgvraag en de verplichtingen. Voor een gemeenteraad wordt het tevens makkelijker om te controleren of de gestelde doelen behaald worden.
Essentieel is immers dat we straks kunnen zien hoeveel zorg er werd aangeboden en hoeveel zorg er na de transitie wordt gevraagd.

Ik ben me bewust dat er in onze gemeente hier en daar al een verdere stap is uitgewerkt.  Toch denk ik dat het goed is om met een stappenplan te werken en dat dit wordt uitgewerkt per onderdeel.  De overlap zal  vooral zichtbaar worden in stap 2.

In bovenstaand stuk is stap 1 nader uitgewerkt. Ik zal voor de volgende bijeenkomst het volledige stappenplan voorleggen. We kunnen dit indien gewenst in de RTG en raad bespreken.

Maria Droog CDA fractie

Verdere info: m.droog@hotmail.com of tel: 0610578615

Voor het initiatiefvoorstel volgt u onderstaande link:

www.dropbox.com/s/2chd3wiwldw378n/CDA-initiatiefvoorstel%20-%20Duidelijk%20Decentraliseren.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.