20 september 2021

Eerste bevindingen recycletarief zijn positief

Na zes maanden zijn de eerste resultaten positief gezien de daling van het restafval en de toename van grondstoffen die geld opleveren. Als fractie van het CDA hebben we het advies gegeven om voortaan in de zomer de groencontainer vaker op te halen en deze te compenseren in de periode dat het veel kouder is.

Het eerste half jaar is het restafval met 1135 ton gedaald ten opzichte van 2020. Dit is een besparing van rond € 160.000 omdat dit anders naar de verbrandingsoven was gegaan. Voor elke ton restafval betaald de gemeente € 140. Verder is er een toename in GFT, papier, plastic en glas en andere grondstoffen wat een restwaarde heeft. Het aantal dumpingen is niet hoger dan in andere jaren.

Het vooraf ingeschatte effect is momenteel hoger dan verwacht. De afgelopen jaren zaten we op ongeveer 140 kg restafval per inwoner. De verwachting is dat in 2021 dit is gedaald naar 100 kg. Inwoners zijn dus toch bereid het afval beter te scheiden als dit effect heeft op het totaal van de afvalstoffenheffing die je moet betalen die nu nog bestaat uit een vast deel en een variabel deel 80-20%. Bij zeven ledigingen van de grijze container hoef je niks bij te betalen voor elke lediging meer of minder krijg je rond de € 11 terug of moet je extra bijbetalen. Scheiden van afval loont zowel voor u als de gemeente.

Fractievoorzitter,

Johan Goos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.