25 maart 2021

Gebiedsmarketing

Hoe zetten we Noordoostpolder op de kaart en waarom is dat belangrijk?

Gebiedsmarketing is het creëren van het “merk” Noordoostpolder, dus meer dan alleen promotie. Gebiedsmarketing omvat een brede focus van wonen, werken en bezoeken, waarbij het tevens gaat van gemeente naar gemeenschap. Ook is een gebiedsmarketingplan een leidraad voor beleid, gebiedsontwikkeling, investeringen en communicatie.

Bij gebiedsmarketing gaat het om met elkaar het verhaal van Noordoostpolder te vertellen en uit te dragen om zodoende de trots onder de inwoners te vergroten en het imago positief te beïnvloeden. Bij gebiedsmarketing komen vragen aan de orde als:

- Waar zijn we als inwoners buitengewoon trots op?

- Hoe ziet de Noordoostpolder er over 5 jaar uit?

- Op welke doelen en doelgroepen moet de Noordoostpolder zich richten wil het een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en bezoeken worden?

- Wat zetten we als Noordoostpolder in de etalage en op welke manier?

De belangrijkste kernkwaliteiten van Noordoostpolder zijn ruimte , erfgoed en pioniers. Kernkwaliteiten geven de belangrijkste eigenschappen van ons gebied weer en hebben een onderscheidend vermogen. De Noordoostpolder geeft je de ruimte om te wonen, werken en ontspannen in een groene omgeving waar je de bijzondere ontstaansgeschiedenis en de vindingrijkheid elke dag ervaart.

Het CDA is trots op de culturele rijkdom. Noordoostpolder kent een rijke, eigen cultuur. Of het nu gaat om monumentale gebouwen, culturele gebruiken of kenmerkende feesten; zij zijn voor de polderbewoners momenten waarop dit gemeenschappelijke wordt beleefd en vormen een uitdrukking van de eigen identiteit.

Ook een jonge gebied als Noordoostpolder is rijk aan tradities. Noordoostpolder is een bijzonder en gaaf cultuurlandschap. Daar moeten we zuinig op zijn! Rentmeesterschap staat hoog in het vaandel bij het CDA. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de bijzondere ontstaansgeschiedenis, de ruimtelijke structuur, Schokland, de  Poldertoren, de opzet en inrichting van de dorpen.

Van ons mag Noordoostpolder groeien in inwoners, ook om vergrijzing tegen te gaan. Goede infrastructuur is belangrijk naast een mooi leefgebied. Het CDA zet zich in voor een vitaal platteland, met een gezonde agrarische sector. 

Noordoostpolder is een mooi gebied om te wonen en te recreëren. Het is belangrijk de kernwaarden te versterken en dit goed onder de aandacht te brengen. De strijd tegen het water, het unieke van het landschap en de vorming van Noordoostpolder zijn hierin speerpunten. Noordoostpolder verdient het om bezocht te worden!

Het strategisch gebiedsmarketingplan wordt in juni voorgelegd aan de raad, daarna volgt de uitwerking in acties en tools.

Frans van Erp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.