05 juli 2022

Help! Het platteland gaat ten onder!

Maandagavond was het het druk bij het gemeentehuis in Emmeloord. 

Veel boeren wilden de bespreking van de motie Help! Het platteland gaat ten onder! van CDA Noordoostpolder bijwonen. Er heerste ondanks de bezorgdheid een goede sfeer in en rond de raadszaal.

De reden van deze motie is de zorgen van de boeren in de Noordoostpolder omtrent het gepresenteerde stikstof beleid van uit “Den Haag”. We hebben meerdere bijeenkomsten gehad met boeren uit de omgeving van het zoekgebied rond Luttelgeest en Marknesse, van de provincie Flevoland, aangevuld met enkele boeren buiten het gebied. Enkele boeren hebben al een “keuken tafel” gesprek gehad met afgevaardigden van de Provincie. Hier werd enkel de vraag gesteld wat de boeren zelf wilden doen om aan de gevraagde vermindering te kunnen voldoen. Op vragen van de betreffende boeren waar ze rekening moesten houden was er geen enkel antwoord te geven door de betreffende ambtenaren. Vooral vragen over om hoeveel kg stikstof zal het gaan bij beëindiging van het betreffende bedrijf dat eventueel zal willen inleveren, wat zijn de fiscale consequenties voor de betreffende boer, wat zal de vergoeding zijn per kg stikstof en moet daarmee alle restricties voor de opkoop van worden betaald of is er een extra bijdrage voor het saneren van opstal, wat zullen de gebruiksmogelijkheden van de grond zijn na de opkoop blijven onbeantwoord.

Ook de generieke opdracht om alle landbouw bedrijven een 24% reductie op te leggen, dus ook alle andere bedrijven zonder vee, roept veel vragen op. Als je dit afzet tegen de eerder genoemde opdracht om naar circulaire landbouw te gaan, past deze reductie niet. Omdat de bedrijfsvoering dan nog meer afhankelijkheid zal zijn van dierlijke mest. De 10 juni gepresenteerde kleurenkaart heeft nog tot veel meer onrust en onzekerheid geleid bij de boeren in de Noordoostpolder. Er is in die kaart plots een groot gebied in de omgeving van Creil en Espel aan gegeven waar 42% reductie moet worden gerealiseerd. Dit in een gebied, waar bijna geen veehouderij meer aanwezig is. Dit voedt alleen maar nog meer de vraag hoe de cijfers zijn vastgesteld en geeft nog meer twijfel bij de boeren of het effect van de krimp ook het gewenste resultaat gaat geven. De uitspraak van de rechter in Overijssel zet het gehele verhaal nog meer onder spanning. Hier zijn 29 vergunning nietig verklaard, waaronder veel innovatieve oplossingen. Zelfs het weiden van de koeien werd niet vergund als reductie maatregel, omdat dit nog niet voldoen in de rapporten is onderbouwd. Per saldo is nu de status dat per 1 Juli 2023 door de provincie een plan moet worden ingediend, waarin ze moeten aangeven hoe ze de gevraagde reductie willen gaan bereiken. Omdat tot op heden alle optie’s voor innovatie zijn geweigerd door de rechter, blijft er in principe alleen nog maar de optie uitkoop over.

Wanneer deze maatregelen, zoals ze nu zijn gepresenteerd, worden uitgevoerd. Zal dit grote consequenties hebben voor de boeren. Dan is het voor de startende jonge boer, die graag het bedrijf van zijn ouders zou willen overnemen nagenoeg onmogelijk. Maar ook voor de boeren die door willen gaan met hun bedrijf is het op termijn ook niet meer mogelijk om het bedrijf aan een ander over te dragen. Achteruitgang van het boeren bestand in de Noordoostpolder zal ook veel consequenties voor het gehele buitengebied. Met alles wat daar aan verbonden is, denk aan de dorpen, de landschapsinrichting , aanverwante dienst verleden bedrijven, etc.

Wij vragen daarom in deze motie dat er perspectief moet worden geboden voor de boeren in onze Noordoostpolder. Om op een verantwoorde manier hun bedrijf te kunnen voortzetten, dit perspectief ontbreekt nog geheel in alle tot nu gepresenteerde plannen.

Deze motie werd op 4 stemmen na door de gehele raad aangenomen. Namens de raad Noordoostpolder gaat er nu een brief naar de provincie en rijk met de oproep opnieuw naar de tekentafel te gaan en perspectief aan de boeren te bieden. 

Dinsdag kwam het CDA Agronetwerk met een statement. Bij het Agronetwerk is een aantal leden van onze fractie aangesloten. Dit is een mooie aanvulling op de door ons ingediende motie.

Jos Bus

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.