14 mei 2018

Installatie nieuw college

Op woensdag 16 mei wordt het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders geïnstalleerd. U bent welkom om dit mee te maken en deze bijzondere raadsvergadering begint om 19.30 uur. Marian Uitdewilligen zal namens het CDA de nieuwe wethouder worden.

Marian zal zich de komende vier jaar met name richten op de onderwerpen; Volksgezondheid, Wmo, Armoedebeleid, Coördinerend wethouder Krachtig Noordoostpolder, Volkshuisvesting (wonen), Stads- en dorpsvernieuwingszaken (herstructurering, incl. Centrumschil), wethouder dorpen. Project: Werelderfgoed Schokland.

Ook zal deze avond het coalitieakkoord besproken worden wat de naam 'Noordoostpolder daagt je uit' draagt en wat uit zeven uitdagingen bestaat.

1. Voorkomen staat voorop

De ‘kanteling’ in het Sociaal Domein: een samenleving waarbij de focus ligt op preventie, o.a. door laagdrempelige toegang tot de zorg te bieden.

2. Werk van werk maken

Ruimte blijven geven aan groei, ondernemerschap en innovatie; het is de kracht van Noordoostpolder. Goede voorwaarden creëren voor economische ontwikkeling en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren.

3. De kracht van innovatie benutten

Ondernemers in Noordoostpolder ontwikkelen voortdurend innovatieve producten en passen vernieuwende technologie toe. Deze kracht meer benutten, evenals de kansen voor sterke clusters zoals het composietencluster en het agrofoodcluster.

4. Noordoostpolder aantrekkelijker maken

Noordoostpolder start met een grote vernieuwingsopgave. Nieuw leven voor scholen en gebouwen, investeren in wegen, bruggen en groen, en een gezellig, gevarieerd en ‘eigen’ Stadshart. Meer recreanten en toeristen verleiden, o.a. door het bijzondere verhaal van werelderfgoed Schokland te vertellen.

5. Samen een vitaal buitengebied creëren

De functies van erven veranderen, er is meer vraag naar nieuwe invulling en er is sprake van bodemdaling en vernatting. De inzet van het nieuwe college is ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen, goede oplossingen vinden voor natuurlijke processen en tegelijk behouden van de karakteristieke en unieke kwaliteiten van het buitengebied.

6. Mobiliteit en bereikbaarheid

Verbeteren van de ontsluiting en de bereikbaarheid van Noordoostpolder. Meer samenwerken, verbinden van (bestaande) ontwikkelingen en benutten van de kansen die worden geboden. Aandachtsgebieden zijn de N50, de ontsluiting via het openbaar vervoer en Lelystad Airport.

7. Anders denken, anders doen

Inwoners en ondernemers moeten de mogelijkheid hebben om mee te doen en mee te denken. Een toegankelijke en gastvrije gemeente en meer samenwerken om resultaten te bereiken, die een gemeente alleen niet bereikt. De komst van de omgevingswet vraagt om meer maatwerk, vertrouwen en belangenafweging voor ruimtelijke initiatieven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.