07 juli 2019

Jaarrekening 2018 Noordoostpolder

Het huishoudboekje van Noordoostpolder is op orde. Een mooie constatering waarvoor het college lof verdient. Gedegen financieel beleid is voor het CDA altijd een voorwaarde van behoorlijk bestuur. Niet als doel op zich, maar omdat een euro slechts eenmaal kan worden uitgegeven en we toekomstige generaties niet mogen opzadelen met financiële problemen. We blijven vooruitkijken en onze gemeente ontwikkelen voor alle inwoners!

Kijkend naar het jaarverslag en jaarrekening over 2018 valt op dat onze gemeentelijke baten en lasten goed in balans zijn en dat door vooral door reserveringen het resultaat met ruim EUR 12,7 mln. positief is. Het beste resultaat sinds jaren. Ook de vermogenspositie en de liquiditeitspositie zijn zeer gezond waarbij de gestelde doelen bijna allen zijn gerealiseerd.

Als gemeente hebben we flinke uitdagingen: Investeringen in vastgoed, een multifunctioneel zwembad, de huisvesting van het Cultuurbedrijf, huisvesting van het Werelderfgoedcentrum en de fysieke infrastructuur. Wat zijn de structurele lasten van al deze investeringen voor de exploitatie? We zullen als gemeente afwegingen gaan maken ten aanzien van investeringen en financiering. Daarbij moeten we als gemeente keuzes maken wat voor gemeente we willen worden. Dit mag volgens het CDA niet ten koste gaan van het Sociaal domein krijgt inhoud in gerechtigheid, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. Inwoners zijn nog altijd belangrijker dan stenen.

We zullen als gemeente scherp aan de wind blijven zeilen. Ambitieus en sociaal. Lef hebben om te investeren en tegelijk financieel robuust blijven. Ontwikkelingsgericht met de focus op meer wonen, werken, ondernemen en recreëren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.