01 maart 2021

Kostenraming N50 moet tot aan Ramspol

Noordoostpolder is samen met de gemeenten Urk, Zwolle, Kampen, Dronten en de provincies Overijssel en Flevoland vertegenwoordigd in de werkgroep Corridor. Deze werkgroep wil de economische bereikbaarheid en doorstroming in onze regio bevorderen. De provincies Overijssel en Flevoland gaan samen het onderzoek betalen voor een kostenraming van de verdubbeling van de N50. Wat kosten 2 dubbele rijbanen, met ongelijkvloerse kruisingen rekening houdend met de bestaande infrastructuur voor het gedeelte tussen Hattemerbroek en Kampen Zuid? 

"Maar,.... het gedeelte tussen Kampen Noord en Ramspol wordt niet meegenomen in de kostenraming! Wij vinden dat onbegrijpelijk, de N50 houdt niet op bij Kampen!", aldus Johan Goos fractievoorzitter van CDA Noordoostpolder. "Natuurlijk een extra Eilandbrug over de IJssel brengt extra kosten met zich mee maar dat is geen argument om het gedeelte tot aan Ramspol niet mee te nemen in de kostenraming."

"Maak totaalbeeld en laat zien aan de inwoners van deze regio welk bedrag gemoeid is met gehele traject van Hattemerbroek tot en met Ramspol. Het is een verkeerd signaal naar de rijksoverheid als we het nu niet meenemen in de kostenraming. Eigenlijk stem je er dan mee in dat het laatste gedeelte nog vele jaren niet naar een 2x2 weg gaat. De provincies en gemeenten van deze regio moeten gezamenlijk voor een volwaardige 2x2 weg gaan," vindt Johan Goos van het CDA. Naast de kostenraming wordt in 2021 nog een onderzoek gedaan door een verkeersveiligheidsdeskundige wat betaald wordt door de gemeenten om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren van de N50.

Op maandag 1 maart dient CDA Noordoostpolder samen met de fracties van ONS, GL, D66 en VVD een motie in waarin het college wordt opgeroepen zich hard te maken om de kostenraming voor de N50 te laten uitvoeren tot en met Ramspol.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.