20 december 2020

Leadersubsidie gaat door

Als CDA zijn we voor een sterk en vitaal platteland. Om dit hier in de Noordoostpolder te versterken is er een Europese Leadersubsidie.

De doelstelling van deze Leadersubsidie ​​is bewoners en organisaties  helpen om hun eigen plannen uit te voeren voor het verbeteren van hun leefomgeving. De gemeente Noordoostpolder doet ook mee aan dit Leaderprogramma. Leader is speciaal bedoeld voor initiatieven van inwoners en organisaties. Deelname van de gemeente Noordoostpolder betekent dat de gemeente bij ieder project mee- financiert (co-financiering). Meestal is dat 30% van de totale kosten van het bewuste project. De huidige periode loopt eind deze maand af. Daarom heeft de CDA-fractie mede ingestemd om deze Leaderperiode te verlengen tot en met 2022.

In de periode 2016 tot en met oktober 2020 kregen zeven leaderprojecten cofinanciering van de gemeente Noordoostpolder. Daarmee was ruim € 400.000, - gemoeid. Daarnaast zijn er nog eens zeven projecten waarvan deze winter een aanvraag verwacht wordt. Deze projecten hebben allemaal al een positieve eerste beoordeling gekregen van de leaderadviescommissie (LAG) en zijn dus inhoudelijk kansrijk voor een leaderaanvraag. Met deze projecten zal op het einde van dit jaar het volledige budget voor deze periode (€ 650.000, -) besteed zijn. De rest van de projecten kan dan een aanvraag doen uit het budget van 2021 (€ 375.000, -). Volgend jaar zullen waarschijnlijk ook nog wel nieuwe projecten ontstaan. Er is voldoende belangstelling vanuit onze samenleving om een ​​aanvraag in te dienen.

Heeft u een goed plan om de plattelandsontwikkeling van de Noordoostpolder verder te versterken meldt het ons of de gemeente.

Theo Groen

(foto Theo: Simone Appelo)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.