05 juli 2022

Meer beweegmogelijkheden in wijken en dorpen

Opdracht aan wethouder Gillissen:

Meer beweegmogelijkheden in wijken en dorpen

Het college heeft de motie van het CDA en de PU omarmd om in openbare ruimten meer beweegmogelijkheden te realiseren. Volgend jaar moet de wethouder met concrete voorstellen naar de raad komen.

Steeds minder mensen zijn lid van een sportvereniging en er wordt meer individueel gesport of in zelfgeorganiseerde groepjes. Het CDA wil die initiatieven ondersteunen door hier in de openbare ruimten ook meer mogelijkheden voor te geven. Bijvoorbeeld door het plaatsen van toestellen die uitdagend zijn voor ervaren sporters, maar ook toegankelijk genoeg voor mensen die nog nooit gesport hebben. ,,Een gezonde leefomgeving voor kinderen, jongeren, volwassenen en zelfs voor senioren, is goed voor je lijf, maar heeft ook een positieve invloed op de leefbaarheid in de wijken”, aldus indiener Maayolein Goelema, wiens motie ook werd ondertekend door de Politieke Unie.

De motie hoefde niet in stemming te komen, want wethouder Thomas Gillissen nam de opdracht graag op zich om te onderzoeken hoe gezonde leefomgevingen in Emmeloord en de dorpen gerealiseerd kunnen worden. Hij gaat eerst in overleg met de dorpen en wijken om te kijken hoe samen de openbare ruimten zo ingericht kunnen worden dat deze inspireert tot bewegen. ,,Het moeten uitdagende ruimten worden waar gesport wordt, maar wel laagdrempelig en inclusief toegankelijk zodat het ook ontmoetingsplekken worden voor jong en oud”, zo besluit Goelema.

Maayolein Goelem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.