09 november 2015

Motie wijkplannen

Het CDA heeft samen met de PvdA-GroenLinks, en ondersteunt door D66 en CUSGP, tijdens de begrotingsbespreking de motie wijkplannen ingebracht.

De dorpen in de Noordoostpolder hebben de afgelopen jaren dorpsontwikkelplannen opgesteld . In deze plannen geven  de dorpsbelangen samen met veel inwoners richting aan de toekomst van het dorp.

Het gaat over accommodaties die in stand gehouden moeten worden of die misschien juist overbodig zijn geworden. kunnen verdwijnen. En nog belangrijker geeft HET aan wat het dorp de komende jaren gaat oppakken om de leefbaarheid in het dorp te behouden of te vergroten. Deze plannen geven richting aan het beleid van o.a. gemeente Noordoostpolder en Mercatus . Deze dorpsontwikkelplannen genereren veel energie en nieuwe initiatieven in de dorpen.

Het CDA vindt dat dit proces ook in wijken in Emmeloord opgepakt kan worden. Ook daar zijn veel wijkbewoners actief in hun wijk. De organisatiestructuur is anders dan op de dorpen. Vaak georganiseerd vanuit een wijkgebouw of buurtvereniging. Het proces zal dus misschien anders ingestoken moeten worden. Maar met het accommodatiebeleid van de gemeente op de rol voor 2016 zal volgens het CDA en PvdA/GL in ieder geval duidelijk moeten zijn waar  de inwoners van de wijken behoefte aan hebben en wat zij zelf willen en kunnen realiseren.

Het college vond de motie zeer goed en heeft de motie overgenomen. Als CDA zijn we hier zeer blij mee en hopen dat de inwoners in de wijken en de gemeente samen de wijken kunnen verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.