09 december 2019

Najaarsrapportage/begroting 2020 – 2023

Staan we er over 4 jaar nog zo voor? Of, reiken de bomen tot aan de hemel?

De najaarsrapportage komt ongeveer overeen met de prognose van voorjaarsrapportage. Dat is mooi! Maar, er is een verschil! De bijdrage van de algemene uitkering is lager. De middelen die we vanuit het Gemeentefonds ontvangen is afhankelijk van de economie en dat maakt dat we zo tonnen hoger of lager uit kunnen komen. Dat maakt begroten lastig. Zéker als het gaat om het sociale domein. Kwetsbare inwoners van onze gemeente zijn afhankelijk van de keuzes die wij maken. Wij gaan vandaag een besluit nemen over de programmabegroting 2020-2023.

De economie draait goed. Het huishoudboekje van de Noordoostpolder is op orde. De werkeloosheid is laag, de roep om goed opgeleid personeel is groot, investeren in goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven blijft belangrijk. Er worden stappen gezet in de jeugdzorg waarbij beheersmaatregelen worden ingezet om de kosten in de pas te houden om het uitgangspunt ‘budget neutraal’ in het sociaal domein vol te houden.. Ook is de Noordoostpolder op weg om een dementievriendelijke gemeente te zijn waarin dementerende en hun mantelzorger een volwaardige plek hebben. Het startsein is gegeven en we zitten op het goede spoor.

Wij zien een aantal belangrijke sporen de komende jaren;

Inzetten op HBO onderwijs naar Noordoostpolder toehalen, waarbij het bedrijfsleven inspraak heeft en bij voorkeur een initiërende rol heeft gezamenlijk met de onderwijsinstellingen. Naast het bedrijfsleven signaleren we ook een rol voor de zorgsector in het hoger onderwijs het is belangrijk om een goed werknemersklimaat te hebben en hiermee ook de populatie in de Noordoostpolder gezond te houden.

Zorgen dat er het woningaanbod is afgestemd op en passend is voor de verschillende doelgroepen die op zoek zijn naar een woning. Ons inzetten om jonge mensen in de polder te huisvesten door kansen voor hen op de woningmarkt zowel huur als koop financieel ook mogelijk te maken.

De gemeente schrijft plannen, beleid en uitvoeringsnota’s bij voorkeur vanuit kennis in de praktijk. En als gemeente moeten wij de kwaliteiten, input en meningen van onze inwoners benutten om tot goede, gedragen besluitvorming te komen. Daarom moeten wij deze onderwerpen ruimschoots van te voren met onze inwoners communiceren.

Naast goede werkgelegenheid en scholingsmogelijkheden, moeten we blijven werken aan vervoer en openbaar vervoer. Mensen moeten kunnen komen waar ze willen zijn, een vrijwillige vervoersdienst gefaciliteerd door de gemeente kan voor veel mensen een uitkomst zijn.

Tot slot; wij behouden met de Noordoostpolder het goede spoor. Door met elkaar de goede seinen op te pikken, af en toe de juiste wissel te nemen, we naast besturen ook de kaartjes controleren, onze passagiers informeren en zorgen dat de reisschema’s helder en bekend zijn. Zo komen wij een heel eind!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.