28 juni 2016

Nieuws uit de Raad van 30 mei 2016


·        In de Raadsvergadering van 30 mei 2016 zijn ondermeer de volgende besluiten genomen:

·        De ouderbijdrage ( eigen bijdrage Jeugdwet) over 2015 met terugwerkende kracht kwijt te schelden en af te zien van terugbetaling van de eigen bijdragen Wmo over 2015. Daarnaast wordt aan 1.776 cliënten die in 2015 een eigen bijdrage Wmo hebben betaald eenmalig 250 euro toegekend voor de overlast die het jaar 2015 met zich heeft meegebracht.

·        Er komt een plan van aanpak om de gemeentelijke gebouwen energieneutraler te maken.

·        De Cultuurnota gemeente Noordoostpolder 2016-2019 ‘We gaan het (mee)maken is vastgesteld . Besluitvorming over de huisvesting van het Cultuurbedrijf en het (Wereld)Erfgoedcentrum vindt later plaats.

·        LEADER 3 in Noordoostpolder is vastgesteld . Projecten kunnen worden aangevraagd waarbij de gemeente cofinanciering verleent.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.