21 maart 2021

Ouderenbeleid

In maart 2018 heeft de gemeenteraad bij aanvang van de raadsperiode het thema ouderen benoemd als een belangrijk thema om politiek te bespreken.

Als CDA hebben wij ook aangeven dat dit voor ons een belangrijk thema is. De maatschappij verandert, de ouderen veranderen mee, ook de regelgeving verandert, dit vraagt ook om een juist beleid om op verschillende andere onderwerpen (wonen, zorg en welzijn) voordeel te halen.

In ons verkiezingsprogramma hebben we op verschillende onderwerpen ‘ouderen’ benoemd. Wij gaan voor een sterke samenleving, met sterkte buurten, wijken, kernen, dorpen. Een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, vermindert het gevoel van eenzaamheid enorm. Buurt- en dorpshuizen hebben een belangrijke functie, maar het is wel belangrijk dat de buurt of het dorp hier zelf actief in is. We vinden het heel mooi dat we daar in Noordoostpolder hele mooie voorbeelden van hebben. De gemeente moet deze goede initiatieven ondersteunen.

Wij willen betaalbare en passende woningen voor alle doelgroepen in ieder dorp of wijk. Het is belangrijk dat met woonwensen rekening gehouden wordt. Ouderen willen wel op een andere plek wonen, maar hebben daarbij wel woonwensen zoals bijvoorbeeld toch een tuin of een gemeenschappelijke ruimte. Er moet een goede balans zijn tussen aanbod van huur- en koopwoningen. Ook beschutte woonvormen of hofjes met gezamenlijke faciliteiten zijn woonvormen waar wij aan denken als mogelijkheden voor ouderen. Die passende woningen zijn naast het welzijn van ouderen ook belangrijk om de doorstroming in de woningmarkt op gang te brengen.

Het CDA is heel blij met het nieuwe loket in het gemeentehuis; één loket waar je met al je vragen terechtkunt. Dat geeft duidelijkheid voor alle inwoners. Wij zijn aan het onderzoeken welke rol een ouderenconsulent hierin kan spelen. Een ouderenconsulent gaat bijvoorbeeld het gesprek aan met de oudere, de mantelzorg en het netwerk daarom heen. Deze ouderenconsulent weet veel van de hulpvragen en problematieken en kan daarom accuraat handelen. Wij zien ook een grote meerwaarde in de huisbezoeken voor 75-plussers. Je hoeft er geen gebruik van te maken, maar het geeft inwoners wel het gevoel gezien te worden en problemen kunnen al eerder stadium voorzien of opgelost worden.

Wij staan voor zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Dit kan gezamenlijk georganiseerd worden bij de woning. Eigen regie is belangrijk. Wij willen niet bepalen hoe een oudere zijn dag moet besteden, hoe hij moet wonen of op welke manier hij zorg moet krijgen. Wij willen uitdagen om zelf zorg te organiseren waar mogelijk. Mantelzorgers moeten ondersteund worden. De ouderen van nu staan nog volop in het leven en willen zelf organiseren en regelen.

Een aantal faciliteiten is belangrijk, bijvoorbeeld; ontmoetingsplekken, bankjes zodat een wandeling behapbaar is, openingstijden van de bibliotheek, het aanbod van (digi)cursussen, het theater. Ouderen hebben ook behoefte aan informatie. De gemeentelijke pagina is bijvoorbeeld belangrijk, maar de sport- en beweegcoaches hebben ook een functie in het versterken van het bestaande aanbod door te informeren en te linken.

Er zijn verschillende projecten rondom ouder worden, eenzaamheid, fit blijven. Het is belangrijk mensen te informeren, maar laat mensen altijd zelf beslissen, zelf de regie houden. Dan blijft je toch het langst fit en vitaal? Want, wanneer ben je oud?

Maayolein Goelema en Gonny Schot

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.