16 juni 2020

Passend organiseren: De Gemeenteraad weer aan zet

Waar de een zegt:  'Het zit nu in ons DNA',   tot 'er moet nog veel gebeuren' en 'de ontwikkeling stokt', zit een groot verschil. Gesprekspartners waarderen de opbrengsten van passend organiseren. Passend organiseren heeft eraan bijgedragen dat de gemeente sneller reageert op wensen en vragen uit de samenleving. We doen het ten opzichte  van vergelijkbare gemeentes goed.

Toch zijn er zeker nog verbeteringen- en  ontwikkelpunten. De betekenis van passend organiseren wordt door de ondervraagden zeer verschillende geïnterpreteerd en uitgelegd. Daar moeten we dan mee naar de slag en daar willen we de fractie van het CDA ook zijn bijdrage aanleveren, omdat het  beeld dat we hebben  over passend organiseren voor iedereen gelijkt moet zijn. Met de start van passend organiseren zijn we gestart (2010-2014) in het college van CU-SGP, CDA, PVDA en  D66. E en andere manier van dienstverlening waarbij niet alleen vanuit regels wordt geredeneerd, maar waar inwoners, bedrijven en organisaties centraal staan. De ambtenaar moet zich richten op de klant in plaats andersom en die rol hebben ze ook opgepakt.

Het rapport gaat sec over de invoering van passend organiseren en de rol van de raad. De voorzitter van de rekenkamercommissie was daar heel duidelijk in als wij passend organiseren verder willen verbeteren dan is de raad zelf aan zet. Dan moeten niet naar anderen wijzen maar zelf onze nemen nemen.

Het CDA heeft aangegeven dat ze zich niet in alles herkent wat in het rapport staat, m et name de kwalificatie 'sterke ambtelijke sturing' . Het is te gemakkelijk om de schuld neer te leggen bij de ambtelijke organisatie, en ook dat is dan hebben wij het zelf laten gebeuren. Onze fractie vindt het ook niet terecht dat in het openbaar door politieke partijen over ambtenaren wordt gezegd dat er iets fundamenteel fout is in de organisatie. Dat ambtenaren hun gang maar gaan. Dat zij de route bepalen op belangrijke dossiers. Over ambtenaren van alles zeggen die zich niet kunnen verdedigen in deze kring mag en kan niet . Het CDA deelt deze opmerkingen niet. Het was beter geweest dit dan in het openbaar debat kenbaar te maken. Zo moeten wij niet met elkaar om gaan.

Er zijn partijen die zeggen dat er er in de raad bijna geen democratie is. In het rapport staat dat er enigszins monistische verhoudingen zijn tussen raad en college. Wij denken dat niet terecht is. Onze  fractie heeft alle amendementen en moties bekeken  vanaf 2014-2019 waar uiteindelijk wordt gestemd door ij de perspectiefnota en de begroting. Van het totaal waren er slechts vier waarbij de verdeling volledig tegengesteld was, coalitie was. Wij hebben allemaal onze achterban als politieke partij waar we aan uit willen leggen waarom we voor of tegen een besluit zijn (wij zetten het belang van onze kiezers voorop). Door die verschillen wordt er ook verschillende gestemd, wanneer dan de verschijnt van de raad voor stemt is dat in onze ogen democratisch en duaal.

Wij vinden het  jammer dat er geen duiding wordt gegeven met  voorbeelden waar en bij welke onderwerpen en momenten dat het proces verkeerd is gegaan.

Hoe pakken we als raad het passend organiseren weer positief op?  Het is belangrijk het gesprek, de dialoog goed te voeren en zaken goed vast te leggen.  Wanneer het beeld dat we hebben van passend organiseren nog zo van elkaar verschild, dan moeten we aan de slag. Of je je nu wel of niet in alles herkent. We hebben als raad de taak om samen te werken.

Zoals in de raadsvoorstel staat, wil het CDA het gesprek aangaan om meer duiding te geven aan passend organiseren samen met de ambtelijke organisatie, college en raad, wij stellen voor om 2 keer per jaar te evalueren. Misschien wel eens goed dat de woordvoerders van dit debat en zelfs een stapje terug doen, de raad is meer dan de fractievoorzitters, dit omdat het een feit is dat sommige raadsleden zich zoals in de rapportage staat zich soms geremd voelen om hun standpunten naar voren te brengen. Maar dat begint bij een goed samenspel en goede verhoudingen in de raad. Als die goed zijn gaat dat lukken. Laten we allemaal zelf in de spiegel kijken het gesprek met elkaar aan gaan en vooruit kijken met elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.