20 augustus 2014

Raadsoproep Noordoostpolder aan Tweede Kamer voor steun

Emmeloord  â€“ Na de brandbrief die het college van B&W gemeente Noordoostpolder en Kampen, LTO, provincie Overijssel aan het kabinet heeft gestuurd wordt op initiatief van het CDA Noordoostpolder ook een brief namens vrijwel de gehele gemeenteraad  uit de Noordoostpolder aan de Tweede Kamer gestuurd om de telers tegemoet te komen die worden getroffen door de Russische boycot op landbouwproducten. Diverse sectoren zoals bv. de glastuinbouw worden hierdoor getroffen.
De CDA fractie pleit samen met de fracties van CU/SGP, SP, VVD, ONS, PU,PvdA/Groenlinks en PvvP van de gemeenteraad  bij de Tweede Kamerleden voor steunmaatregelen en het zo mogelijk voorkomen van voedselverspilling .

Afgelopen week werd langzaam aan steeds duidelijker wat de impact is van de Russische boycot van o.a. groente en fruit uit Nederland voor Nederlandse telers o.a. uit de Noordoostpolder.  CDA Europarlementariër Annie Schreijer pleit ook in Europa en richting kabinet voor actie.  
De CDA fractie in de Noordoostpolder heeft initiatief genomen tot  eenzelfde gezamenlijk pleidooi vanuit de gemeenteraad  richting de Tweede Kamer en de vaste Kamercommissie Economische Zaken.  De reden daarvan is dat de gemeenteraad het voortbestaan van de agrarische sector van groot belang acht voor de Noordoostpolder. Economisch maar ook wat de leefbaarheid in de dorpen betreft. De gemeenteraad beseft dat er meer sectoren worden getroffen door de boycot maar het belang van de agrarische teelten waaronder de  groente- en fruitteelt voor de Noordoostpolder is groot.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.