22 juni 2021

Ruimte voor zonnevelden niet onbegrensd

Het CDA wil niet dat de beste cultuurgronden van Europa vol gezet worden met zonnepanelen. Voor 2030 moet de uitstoot van CO2 met 49% zijn gedaald en met 95% in 2050 t.o.v. 1990. Dat is een hele opgave maar een mooie uitdaging voor de generaties die na ons komen. Rentmeesterschap is ook het goed doorgeven wat je tijdelijk hebt mogen gebruiken. De beste besparing is energiebesparing, daar is nu nog heel weinig aandacht voor in de RES (regionale energie strategie), wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken, dat is een gemiste kans. Hier moet meer aandacht voor komen in de RES 2.0 die over twee jaar opnieuw in de raad komt.

In Flevoland wordt gewerkt aan het opstellen van windmolens (1700 MW) en zonneparken (1000 MW). Nederland is ingedeeld in 30 regio’s. Het bod van wind en zon gezamenlijk is door de provincie, regio Flevoland naar 5,81 Twh verhoogt op basis van nieuwe berekeningen van het PBL (Planbureau van de leefomgeving). Dat is 16,6% van de landelijke opgave (35 Twh). Als CDA willen niet dat het bod was is gedaan een resultaatsverplichting is. Als de nieuwe berekeningen niet blijken te kloppen willen we niet nog meer landbouwgrond opofferen voor zonnepanelen, dit moet dan gezocht worden in de andere 29 regio’s. Als regio leveren wij verreweg de grootste bijdrage. Als wij een keer wat terugvragen aan Den Haag zoals de verbreding van de N50 geven ze niet thuis. Als je veel haalt moet je ook een keer wat brengen.

Om bovenstaande reden hebben wij als CDA het initiatief genomen voor het indienen van een motie. Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen in de raad en zal worden verstuurd naar de provincie Flevoland en alle gemeentes in Flevoland.

Fractievoorzitter,

Johan Goos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.