26 januari 2021

Sport- en beweegvisie

CDA Noordoostpolder vindt dat zoveel mogelijk mensen zouden moeten sporten en bewegen, daarom moeten sportverenigingen ‘in goede conditie’ zijn. We willen verenigingen graag ondersteunen, zodat ze op die manier veel mensen kunnen motiveren om mee te gaan sporten. Sport- en beweegcoaches kunnen verenigingen helpen bij vragen over pedagogisch klimaat en bijvoorbeeld sociale veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat de huren voor verenigingen laag blijven. Contributies kunnen daardoor ook lager blijven. (Sport)verenigingen hebben een belangrijke functie voor de leefbaarheid.

Wanneer verenigingen te klein worden, zullen zij zelf op zoek gaan naar mogelijkheden, bijvoorbeeld samenwerking met andere verenigingen. De gemeente kan ze helpen. De gemeente hoeft daar niet op aan te sturen. Ook gezonde kantines is iets dat verenigingen zelf moeten bepalen. Dat is een eigen verantwoordelijkheid.

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente investeert in een gezonde leefomgeving. Steeds meer mensen sporten zelf individueel of in groepsverband. In nieuwe plannen zou de gemeente daar al rekening mee moeten houden in de inrichting van wijken. Ook zien wij kansen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en de omgevingswet. Het is belangrijk dat kinderen, onder normale omstandigheden, op de fiets naar school kunnen.

CDA Noordoostpolder vindt niet dat de gemeente verantwoordelijk is voor het oplossen van motorische problemen bij kinderen. Dit is een taak van ouders en school, voor kinderen zijn er een aantal fysiotherapiebehandelingen in het basispakket van de zorgverzekering.  

Door sporten bij verenigingen voor iedereen (financieel) toegankelijk te houden en onze omgeving beweegvriendelijk in te richten worden andere problemen voorkomen. Daar zetten wij op in de nieuwe sport- en beweegvisie.

Gonny Schot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.