13 november 2017

Statement Najaarsrapportage en begroting.

Het CDA begint deze bespreking met het uit spreken van een groot compliment aan het college.

Ze hebben daadkracht getoond en lef. Het centrumplan, de decentralisaties, cultuurbedrijf. Agrofoodcluster, En deze periode komt ook met wethouder boogaards het werelderfgoed Schokland een stap verder. Kortom de polder staat goed op de kaart.

Een groot deel van het programma is succesvol afgerond. We zien dan ook een redelijk beleidsarme begroting voor ons.

De fractie is tevreden omdat de moties en amendementen die wij dit jaar ingediend hebben allemaal uitgevoerd zijn of op de agenda staan. Duurt het soms langer dan dat wij willen ja.. een beetje het thema van deze dag denk ik. Soms begrip hier voor. Beter een goed beleid opgebouwd met alle betrokkenen dan snel. Democratie kost tijd.

Er is een puntje, subsidiebeleid voor o.a. amateurkunst daar krijgen we een beetje genoeg van. Motie in 2014, herhalingsmotie over tempo en communicatie aan betrokkenen bij de voorjaarsrapportage, en nu eind november krijgen de belanghebbenden voor het eerst een uitnodiging. Ze weten nu na 3 jaar nog niets. Het CDA begrijpt niet dat dit zo lang moet duren. Graag uitleg daarover.

Wij zijn het eens met het beleidsvoornemen de geldstromen van de 3 Ds samen te voegen. Uiteindelijk zijn het gewoon gemeentelijke taken. De discussie , wat voor gemeente wil je zijn voeren we vast in de aanloop naar de verkiezingen en werken we graag daarna uit.

Nog een dingetje, met het motto beter goed gepikt dan slecht verzonnen: We willen graag de politiek levend maken bij de jeugd. We hebben een jeugdburgemeester. Hoe leuk zou het zijn om net als in Lelystad een motiemarkt voor kinderen te houden. Burgemeester, wat ons betreft pakt u die uitdaging aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.