21 maart 2016

Statement rekenkamerrapport Cultuurbedrijf

Het CDA heeft geen behoefte iets aan of af te doen op de conclusies en aanbevelingen van het rekenkamerrapport. De conclusies zijn wat het CDA betreft helder. Er was zeker tot 2014 te weinig regie op de informatievoorziening en besluitvormingsproces van alle betrokkenen: Wethouder, Verantwoordelijke ambtenaren Griffie en de Raad . Over het gedeelte na 2014 heeft het CDA genoeg gezegd in de RTG,s en Raadsvergaderingen over dit onderwerp. We hebben geen behoefte dit nu over te doen. Of er in dit soort projecten altijd heldere en meetbare doelen van te voren gesteld kunnen worden vragen we ons af.

Sommige projecten lopen niet van A via B naar C. Wel zal de raad er op moeten staan dat er mijlpalen en kaders waarop besluiten genomen worden ingebouwd zijn in dit soort complexe projecten. Daar heeft het aan ontbroken.

En het college zal dit mee moeten nemen in hun opdrachten . Ambtenaren en Griffie spelen hun rol om dit in te bouwen en bewaken. We delen de conclusie dat dit college geen grote projecten aan kan niet. We zien het ook goed gaan. Bijv. Bij de 3D en nu recent accommodatiebeleid. Dit rapport is wat het CDA betreft een wijze les voor iedereen en vooral ook voor ons zelf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.