22 februari 2016

Statement verantwoordingsdebat opvang asielzoekers

Leve Luttelgeest!

Hiermee citeer ik dominee Gremdaat omdat hij in zijn column uitstekend de dilemma’s van deze avond verwoord heeft.

De burgemeester heeft een bijeenkomst georganiseerd voor de buurtbewoners van het AZC om hen te raadplegen over de tweede vestiging van het AZC in hun buurt. Deze bijeenkomst was vertrouwelijk en besloten. Het CDA heeft aangedrongen om daar raadsleden bij aanwezig te laten zijn. Raadsleden zijn gekozen vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente. Zij kunnen beoordelen of er voldoende geluisterd is naar inwoners. Dat is democratie.

In de voorbereiding zijn er verschillende scenario’s doorgenomen. Er lag een noodbevel en noodverordening klaar.

De pers is niet uitgenodigd. Het CDA is het daar mee eens. Het is een besloten, niet openbaar aangekondigde informatieve bijeenkomst, niet iedereen geeft makkelijk zijn mening met een camera voor zijn neus.

Dezelfde middag kwam omroep Flevoland met het nieuws dat er een besluit genomen was over opvang van 500 extra asielzoekers. Hetgeen niet klopte, later werd dat veranderd. En s ’avonds stonden ze voor de deur. Na herhaaldelijk vragen wilden ze niet weggaan. Ze waren op privéterrein en niet uitgenodigd. Uit de klaarliggende scenario’s is het besluit genomen een noodbevel uit te vorderen. Naast het gesprek over de rol van de Burgemeester zou er wat het CDA ook een debat gevoerd kunnen worden over de verantwoordelijkheid van de pers.

De avond is verder rustig verlopen gelukkig maar . Je moet er niet aan denken dat landelijke actiegroepen tegen vluchtelingenopvang voor de deur hadden gestaan. Dat zou een volstrekt verkeerd beeld geven van wat zich daar afspeelde. Daar waren omwonenden die in goede harmonie al jaren samenleven met 1400 asielzoekers , die hun zorgen konden delen over de effecten van een tweede locatie op die plek. En die opmerkingen hadden over de geloofwaardigheid van de gemeente die opnieuw een uitbreiding voorstelde. De klacht van de geweerde pers gaat ondermeer over het democratisch gehalte, dat is geschonden. Hoezo? Er waren raadsleden aanwezig. De volgende dag zou er een persconferentie zijn en dorpsbelang had de volgende dag al een verslag op de website. In wiens belang moet de pers bij besloten bijeenkomst zijn ? De inwoners van Luttelgeest die aanwezig waren zijn er duidelijk over. Ik citeer uit de Dorpskrant: Luttelgeest betreurt de onnodige ophef die is ontstaan door de AZC kwestie. De privacy van de bewoners te respecteren is te rechtvaardigen. De media is in het verleden altijd tijdig voorzien van nieuws uit het dorp. Tevens is de media altijd welkom in het vriendelijke Luttelgeest. Echter de media moet zich ook realiseren dat geduld en respect twee kernwaarden zijn van dit dorp. Of zoals een andere, kritisch aanwezige Luttelgeestenaar tegen mij zei: Marian, het was achteraf goed dat jullie er waren. De pers heeft mij de volgende dag uit bed gebeld. We hadden geen behoefte aan commentaar. Ik heb daar donderdagavond gezegd wat ik wilde zeggen.

Moeten wij dan nog een oordeel geven over het proces terwijl de naast omwonenden zo duidelijk zijn? Uiteindelijk vonden de betrokkenen het een goede avond en voelden ze zich gehoord. Ze vonden het bijzonder dat er zo naar hen geluisterd werd en dat het voorgenomen besluit ingetrokken werd. Ze voelden zich serieus genomen. En terecht, dat verdienen ze.

Dient de aanwezigheid van pers het doel van goede besluitvorming? Is het asieldebat echt gebaat met aanwezigheid van journalisten bij dit soort bijeenkomsten over een besluit wat nog genomen moest worden? Een noodbevel is een zwaar middel en er was maar een cameraploeg, dus het lijkt overdreven, maar wat als het op het eind van de avond 6 cameraploegen geweest waren? Was het dan nog een te zwaar middel geweest om journalisten te verwijderen en in rust met omwonenden te spreken? Het CDA spreekt nu geen oordeel uit over of het uitvaardigen van het noodbevel op dat moment het meest wijze besluit was. De rechter zal daar over oordelen. Wel vindt ze dat het weren van de pers in deze omstandigheid te rechtvaardigen en te verdedigen is

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.