04 juli 2016

Statement WMO

Na deze warrige tijd is er helderheid gekomen over de huishoudelijke hulp in relatie tot de WMO. Mooi dat schept helderheid en stopt de discussies.

Dat ons college zijn beleid aan moet passen, het zei zo.
Is dat verwijtbaar? Naast Noordoostpolder zijn er nog meer dan 60 gemeentes , met linkse tot rechtse colleges, die dezelfde constructie hebben gekozen. Je zult iets moeten veranderen bij een bezuiniging van 40%.

Er is niet gekozen voor een algemene urenvermindering. Er bleef indicatiestelling per cliënt. Er bleef een maatwerkvoorziening. Het CDA vindt de overschrijding van de maatwerkvoorziening vorig jaar met 300% dan ook helemaal prima. Dit past ook bij het uitgangspunt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn maar dat mensen die dat niet kunnen de ondersteuning moeten krijgen die ze nodig hebben.

Er is goed gebruik gemaakt van de huishoudelijke hulptoelage. Sterker nog bij het bespreken in de Tweede kamer van deze toelage en het weinige gebruik ervan zijn de SUN gemeentes genoemd als goed voorbeeld. De grote meerderheid van de raad vond dat goed geregeld. Is het toen afgesproken beleid verwijtbaar? Wij dachten van niet. Het is eerder verwijtbaar dat er een wet aangenomen wordt die zoveel losse eindjes en vragen heeft. Er ligt nu een duidelijke uitspraak en de ondernomen acties liggen nu voor.

De uitwerking van dit nieuw beleid ligt nu voor. Maatwerk voor wie dat wil en nodig heeft . PGB voor die groep mensen die het prima zelf kan regelen. De cliënt kiest na goede voorlichting. Beide opties zijn passend voor verschillende behoeftes. “Heb ik zelf de regie of heb ik daar ondersteuning bij nodig?” Dat iedereen nu naar vermogen meebetaald vindt het CDA eerlijker en rechtvaardig. De financiële consequenties zullen we bezien.

Het systeem van Indicatiestelling is objectief en goed onderbouwd. Dit is getoetst door het CIZ. Ik heb mijn hele leven lang te maken gehad met indicatiestelling. Ik heb ook indicaties gesteld. Meestal doe je het goed maar soms maak je een fout. Welk systeem je ook kiest. De discussie gaat over wederzijdse verwachtingen over zelfredzaamheid en schoonheid.

Soms zijn klachten terecht, Soms onterecht. En dat is vervelend voor de mensen die het betreft maar dat wil niet zeggen dat de indicatiestelling in zijn totaliteit niet goed uitgevoerd wordt. 

Een herstelactie voor alle cliënten moet goed uitgevoerd worden. Dat vraagt tijd voor voorlichting en aanpassing. We zijn het eens met de voorstellen en wensen het college succes bij het uitvoeren daarvan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.