22 juni 2011

Statements voorjaarsrapportage

 * Er moet (helaas!!) voor miljoenen worden bezuinigd.

(De gelden die de gemeente krijgt van het land zijn een stuk minder dan voorheen. Het is dan net als met een huishouden: als je minder verdient moet je goed bekijken waarop je moet bezuinigen of op welke manier je het inkomen kunt vermeerderen.)

 * Het CDA kiest ook nu voor een Noordoostpolder waar het goed wonen, werken en leven is, waaraan iedereen naar eigen mogelijkheid kan meedoen.

(Dat is een belangrijk principe van het CDA: niemand mag worden uitgesloten. Uitgesloten zijn maakt een mens eenzaam en ongelukkig.)

 * Daarbij moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen: De mensen met een erg smalle beurs hebben recht op extra aandacht en ondersteuning.

( We moeten dus niet wegbezuinigen wat noodzakelijk en belangrijk is. Dat betekent dat mensen met een dikke beurs meer moeten bijdragen aan de samenleving dan de mensen met een smalle beurs. Dat lijkt ons logisch en vanzelfsprekend. Bovendien hebben de mensen die met moeite rond kunnen komen recht op bijzondere ondersteuning. Zij horen er net zo goed bij als alle anderen!)

 * Van belang is het bevorderen van integratie van mensen uit andere culturen binnen onze gemeente, bijvoorbeeld door het Vrouwencentrum.

(Het valt niet mee om Nederlander te worden als je dat van komaf niet bent. Leren van de taal en de gewoonten van een land is daarbij noodzakelijk. Het Vrouwencentrum biedt daarbij voor veel vrouwen de helpende hand en die hand moet blijven.)

 * Op organisaties als Theater, Muzisch Centrum en Bibliotheek mag niet zó veel worden bezuinigd dat ze voortaan alleen voor de rijkeren toegankelijk zijn.

( Deze instellingen kosten veel geld. Maar je moet er toch niet aan denken dat we ze zouden moeten sluiten of dat ze zo klein zouden worden dat het ten koste gaat van het met genoegen wonen in onze gemeente. Dat vraagt van de gemeente voorzichtigheid in het bezuinigen en van deze organisaties creativiteit om met minder middelen veel goeds te bieden)

 * Het groenonderhoud moet op niveau blijven. Het moet wel leuk blijven om in Noordoostpolder te wonen.

( Groenonderhoud kost veel geld. Daar valt dus op te bezuinigen. Maar laten we oppassen: als de Noordoostpolder ”er niet meer uit ziet” is het wel een stuk minder aantrekkelijk om er nog te wonen. En we willen toch graag nieuwe inwoners?!)

 * Om de leefbaarheid van Noordoostpolder te behouden moet de OZB omhoog. Dat is een noodzakelijke keus: beter de OZB omhoog dan korten op de voorzieningen voor de minst draagkrachtigen!

(Dat is een keus: De OZB moet omhoog! Ook andere keuzen zijn mogelijk: geen ondersteuning van minder draagkrachtigen, het Muzisch Centrum wegbezuinigen, toegang tot het theater alleen mogelijk maken voor de rijkeren… Dat zijn niet de keuzen van het CDA. Wij willen immers dat het leven voor iedere burger van Noordoostpolder zo goed mogelijk is!)

 www.noordoostpolder.cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.