21 september 2020

Stoel van de toekomst werpt blik op ‘wonen’

Vrijdagavond 18 september hield CDA Noordoostpolder een thema-avond over wonen in het Voorhuys in Emmeloord, met als hoofdgast oud-Emmeloorder en Tweede Kamerlid voor het CDA Julius Terpstra.

Wonen is een 'hot'-item; Er is een landelijk een groot woningtekort, we hebben te maken met PFAS en stikstofmaatregelen, starters krijgen moeilijk een toereikende hypotheek met deze huizenprijzen én met de verzorgingsstaat moeten woonwijken zo ingericht worden dat mensen inclusief kunnen wonen. De verschillende gasten hebben hun licht laten schijnen op het veelomvattende onderwerp 'wonen'.

Julius Terpstra blikt kort terug. In 2017 heeft toenmalig minister Blok gezegd: "De woningmarkt is af." Maar op dit moment dat er maar één taak en dat is meer woningen bouwen en zorgen dat starters weer in kunnen stappen in de woningmarkt. "Met een koopwoning bouw je wat op voor later." Daarnaast vindt hij dat ook corporaties moeten kunnen bouwen en dat de verhuurderheffing eraf moet. "De regie over waar de nieuwe woningen gebouwd moet worden, ligt bij het rijk", vindt hij "En ook het voormalige ministerie van VROM (wat in 2010 is opgeheven) met volkshuisvesting in de portefeuille zou daar een belangrijke rol in moeten spelen."

Ton Beurmanjer van Mercatus ziet de wijk en de omgeving van een woning als middel om mensen gezond te houden. Met de woningen van Mercatus dragen ze bij aan woongenot. 'Samen buurten' is één van de thema's; een kleinere tuin, maar wel een parkje waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Naast nieuwbouw zijn ze bezig met verbouw en renovatie om energiebesparend te wonen. De zoektijd is gemiddeld 2 jaar in de Noordoostpolder. "Dat is een gezonde wachttijd, om zo de mensen in de Noordoostpolder te kunnen laten wonen die dat ook echt graag willen, mensen die iets hebben met de Noordoostpolder." Beurmanjer stelt dat mensen zich thuis moeten voelen in een wijk en dat doe je bijvoorbeeld aan 'een Lindelaan', een straatnaam die aanspreekt. Hij stelt daarom voor om wijken in te richten door iemand met een sociale bril. “Niet de verkeerssituatie moet leidend zijn, maar het sociale aspect” vertelt Beurmanjer de aanwezigen. Mercatus gebruikt zelf graag de (lege) stoel van de toekomst. Wanneer er plannen gemaakt moeten worden de stoel van de toekomst 'gevraagd' wat hij er van vindt, een eye-opener om met een andere bril naar een plan te kijken. Ton Beurmanjer gaf deze stoel mee aan Julius Terpstra. 'Vraag bij alle plannen die je voor het land maakt aan toekomststoel 'hoe hij het ziet', geeft Beurmanjer mee.

Met het realiseren van nieuwe woningen timmeren Jeroen Oost en Willem van Tilburg van OvT ontwikkeling flink aan de weg. Woningen waarbij een passende plattegrond het uitgangspunt is, dat is waar deze mannen voor staan. Met Startblock zorgen zij voor betaalbare en snelle woningen, om iets bij te dragen aan het woningtekort.

“Wonen en Sociaal Domein is een goede combinatie van portefeuilles voor een wethouder”, vindt wethouder Marian Uitdewilligen. “Als wonen goed geregeld is, zijn er sociaal minder problemen”, stelt zij. “Noordoostpolder is geen krimpgemeente, maar wij kunnen onszelf ook niet echt tot de groeigemeentes tellen. In de nieuwe woonvisie staat dat we voor onze eigen inwoners 1000 woningen nodig hebben de komende 10 jaar. En dan vooral woningen voor starters en senioren. Zo komt vanzelf een doorstroming op gang. We zien nu voor het eerst dat er meer in Noordoostpolder komen wonen, dan er vertrekken. Dit jaar waren dat er 300,” vertelt de wethouder. Een belangrijke beleidsregel in de Noordoostpolder is 'rood voor rood', waar schuren staan mogen nieuwe huizen gebouwd worden op 27 erven. Deze erven waar meerdere huishoudens op gevestigd mogen worden, zijn nu bestemd en daarmee dus 'op'. De provincie moet toestemming geven voor meer erven met deze bestemming. Opvallend is dat mensen van buiten de polder deze erven kopen en gaan bewonen.

Na de pauze volgt het debat. Hier komt met name de rol van de Lelylijn duidelijk naar voren. Als er een goede verbinding is met het noorden en de Randstad, wordt de Noordoostpolder nog aantrekkelijker. Maar, welke mensen trekken dan naar de polder? Houdt de polder dan nog wel z'n eigen identiteit? Of zorgt een Lelylijn er juist voor dat mensen hier blijven of weer terugkeren? Dat studenten en theoretisch opgeleiden niet wegtrekken? Het bouwen van zoveel huizen is een oplossing, maar ook een opgave. Voor het land en voor de polder. Gelukkig heeft Julius Terpstra de stoel van de toekomst mee naar den Haag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.