20 september 2021

Taalbeleid

Het taalbeleid is vastgesteld met het aangenomen amendement van het CDA en mede ondertekenaars PU en GL. Als CDA zijn we blij dat het nu vastgesteld is. Vanaf het begin heeft het CDA aangegeven niet blij te zijn met het instellen van een fysiek loket in de bibliotheek. We hebben immers één sociaal loket wat zichtbaar is, waar professionals werken en wat goed bereikbaar is.

De gezamenlijke partners van het Taalakkoord hebben er voor gekozen toch een eigen taalpunt fysiek op te zetten in de bibliotheek. Wij zijn bang dat dit onnodig geld, energie e.d. kost en overbodig is. Daarom hebben we een amendement ingediend om na 1 jaar te evalueren en om het nog beschikbare budget niet te investeren in het Taalpunt, maar o.a. in scholing van loket medewerkers om signalen van laaggeletterdheid op te pakken. Voor ons is het heel belangrijk dat er een borging is tussen de samenwerking van Taalpunt en sociaal loket.

Maayolein Goelema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.