19 februari 2014

Terugblik op de raadsvergadering van 17 februari 2014, avond 1

Korte impressie van de raadsvergadering op maandag 17 februari.

Volle tribune -het is verkiezingstijd-  en er staan belangrijke punten op de agenda.

Op aandringen van Henk Suelmann werd de aangekondigde motie m.b.t. het stadshart van de oppositie partijen naar voren gehaald. Dit was een uitstekend idee. De motie waarover vooraf veel commotie was stierf een stille dood!!

Nadat de schreeuw van de VVD om het college onder curatele te stellen door het college (wethouder Schutte) op een nette manier was beantwoord  en de verpakte motie van wantrouwen door de PU was ingediend kwam er een helder antwoord van het college: De raad wordt ge├»nformeerd voordat er belangrijke wijzigingen zijn in de afspraken met Provast.

Motie werd ingetrokken en het was bijzonder dat de VVD en de ONS fractie door de PU uit de wind werden gehouden!

De meeste aanwezigen op de publieke tribune kwamen voor de kunstgrasvelden. Het voorstel van het college, in samenspraak met de verenigingen, om 3 kunstgrasvelden aan te leggen in 3 dorpen, werd door eenieder omarmd. Het werk kan beginnen en er wordt van de verenigingen veel verwacht de komende maanden!  We wensen hen veel succes en complimenten voor de inzet van zoveel vrijwilligers-uren.

Een ander belangrijk punt was de Marknesserbrug. Deze wordt vervangen en daar is veel geld mee gemoeid. Onze  fractie heeft samen met de VVD een aantal jaren geleden gevraagd om meerdere berekeningen en varianten. Dat is een goed initiatief geweest, wat door het college bijzonder goed is opgepakt. De raad heeft mee kunnen denken in oplossingen en uiteindelijk heeft Johan Goos er nog een schepje bovenop gedaan om een veilige en goedkopere variant te laten berekenen. Kortom; we krijgen een brug die veiliger wordt voor de fietsers en waar we de komende 30 jaar mee vooruit kunnen. Bovendien kunnen we met deze variant een paar miljoen in de knip houden.

Concern voor Werk krijgt het alleenrecht voor het inzamelen van specifieke afvalstromen. Het was voorheen  een overeenkomst met het Goed. Deze wordt per 1 april beeindgd. De gemeente heeft een steeds grotere verantwoordelijkheid om mensen uit de WSW en WWB te laten participeren.

Op deze wijze kunnen er 8 mensen ingezet worden voor de nieuwe dienstverlening. De CDA fractie roept het Goed en Concern voor Werk op om nog meer samen te gaan werken, zodat de rol van de kringloopwinkel behouden blijft.

Om 23.00 uur wordt de vergadering onderbroken om woensdag de 19e verder te gaan met de agenda.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.