22 februari 2014

Terugblik op de raadsvergadering van februari 2014, deel 2

Het initiatiefvoorstel om een digitale balie-omgevingsvergunning mogelijk te maken riep nogal wat discussie op. Het CDA is ook voor minder administratieve rompslomp, maar zet hier toch de nodige kanttekeningen bij. Om er een paar te noemen:

·         Juridische consequenties voor onze gemeente zijn nog niet genoeg in kaart gebracht.

·         Het wordt een extra mogelijkheid van aanvragen die alleen door grotere bouwers/architekten gedaan kan worden.

·         Er zijn extra kosten mee gemoeid voor de gemeente en voor de aanvrager.

Lokale bouwbedrijven hebben er minder baat bij en zouden meer plezier hebben van kortere procedures. Onze gemeente doet dit al erg goed, wellicht kan er nog een tandje bij! Dit voorstel en aanbod van de taakwethouder (Willy Schutte) wist de meerderheid van de raad niet te overtuigen.( CDA heeft tegen gestemd omdat alle risico’s niet helder waren en een verkorting /vereenvoudiging op een andere manier geregeld kan worden.)

In het Beleidsplan Openbare Ruimte ondersteunen wij het amendement om hierbij volledig rekening te houden met de dorpsvisies (binnen de financiële kaders uiteraard!)

Het RKC rapport over Re-integratie in onze gemeente roept om duidelijker registreren van effecten op inzet van financiën. Binnen het Decentralisatie-overleg wordt verder uitgewerkt hoe we dit handen en voeten kunnen geven. Mw. Wiedijk gaf nog eens haarfijn aan dat de rol van de klantmanager cruciaal is in de begeleiding naar werk! Het gaat veelal om de juiste interactie tussen mensen, ook bij dit onderwerp!

Ik haal er nog een aantal onderwerpen uit, er waren erg veel agendapunten over gebleven na de reguliere vergadertijd. Ondanks dat wist de burgemeester de vergadering om exact 23.00 uur te sluiten.

Ø  Rutten mag zijn tijdelijke kleedunits voor de sport tegemoet zien! ( motie cda en pv.d.a)

Ø  Budget om schaliegasboringen tegen te houden blijft overeind! (motie vvd weggestemd!)

Ø  Motie om budget armoedebeleid ook daadwerkelijk  voor armoede in te zetten is aangehouden. (wethouder heeft toegezegd dat het na de zomer binnen het minimabeleid wordt verwerkt)

Ø  CDA motie om extra druk te zetten op Mega-home om tot bouwen over te gaan in Marknesse en Kraggenburg werd door het college omarmd en als munitie meegenomen in verder overleg.

Voor mij de laatste raadsvergadering! Met gemengde gevoelens heb ik het gemeentehuis verlaten!

Maria Droog.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.