22 juni 2021

VO Campus kan worden gerealiseerd

De fractie van het CDA heeft ingestemd met de realisatie van de VO Campus. We vinden 36 miljoen ontzettend veel geld, dit maak je niet vaak mee dat deze bedragen worden gevraagd aan de raad voor goedkeuring. Echter, het is een investering voor de komende 40 jaar voor onze kinderen, kleinkinderen en de generatie erna. Investeren in onderwijs is kennis, is kunde, is belangrijk voor je welzijn, je ontwikkelt je als persoon voor je verdere toekomst. Op de campus ligt je verdere toekomst voor je vervolgopleiding. Naar buiten doe je het als gemeente goed met een moderne campus het trekt gezinnen en jongeren aan om in de Noordoostpolder te komen wonen.

Voor het CDA is de 36 miljoen taakstellend, dat is toegezegd door de wethouder, mocht uit de raming van het bestek blijken dat we niet uitkomen met behoud van de huidige post onvoorzien van bijna € 3 miljoen dan gaan we opnieuw naar de tekentafel om te kijken op welke onderdelen, materialen we kunnen bezuinigen en zullen de ambities bijgesteld moeten worden om binnen het krediet te blijven. In de risicomatrix die we hebben ontvangen staan de risico´s en waarmee men nu mee heeft gerekend en wat het effect is als er afwijkingen zijn, dit geeft aan de voorkant duidelijk wat de effecten zijn wanneer zaken anders uitkomen dan op voorhand is ingeschat. De ramingen en inschattingen die zijn gemaakt zijn met de kennis en risico’s van nu gemaakt. De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel.

Het CDA heeft samen met GL en CU/SGP een motie ingediend om te kijken of de VO Campus energie neutraal kunnen bouwen, de ontwikkelingen gaan snel op het gebied van duurzaamheid. Als CDA zijn wij daarvoor mits het kostenneutraal in de exploitatie kan worden opgevangen. De uitslag van de motie was 13-13. De volgende raadsvergadering wordt de motie opnieuw in stemming gebracht.

Fractievoorzitter

Johan Goos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.