31 mei 2016

Voorstel teruggave 250€ eigen bijdrage cliënten WMO en ALV

Dit voorstel wordt uitgevoerd door het college. Ondanks een amendement van SP en PvvP die graag willen dat dat geld behouden blijft voor reparatie WMO. Het CDA is het met de wethouder eens dat dat twee verschillende zaken zijn en er voldoende geld in kas is om te repareren als dat nodig mocht zijn.
 
We zijn blij met beleidsnota cultuur en de uitwerking daarvan door het cultuurbedrijf.
Onder het motto. Cultuur verrijkt de mens en verbindt de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.