05 juli 2021

Weekendopening voor inloop Bouwerskamp

In de behandeling van de perspectiefnota heeft Maayolein Goelema de motie 'Weekendopening voor inloop Bouwerskamp' ingediend. Deze is unaniem aangenomen.

In Bouwerskamp 14 kunnen mensen met een GGZ problematiek van maandag tot en met vrijdag terecht voor sociale inloop en maatwerkvoorziening. In het weekend is deze voorziening gesloten, terwijl mensen ook dan behoefte hebben aan contact, structuur en aandacht voor hun problemen. Juist deze aandacht kan verergering van de problematiek voorkomen.

Het CDA vindt het onwenselijk dat door onvoldoende voorzieningen juist in het weekend voor deze doelgroep geen voorziening is en er problemen ontstaan die op kunnen lopen tot een crisis. CDA pleit voor het openstellen van een dagdeel op de zaterdag en zondag, zodat er een uitlaatklep is, de mogelijkheid voor sociaal contact is en de warme maaltijd bv tussen de middag genuttigd kan worden.

We zijn erg blij dat ook de rest van de Gemeenteraad de noodzaak zien, er zal onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden voor het organiseren van weekenopening voor de doelgroep GGZ. Na de zomer zullen wij de keuzes voorgelegd krijgen, inclusief de kosten voor weekendopening.

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.