19 oktober 2020

WOONVISIE 2020: Kansen grijpen!

Wij  zijn blij met de Woonvisie zoals die nu ons voor ligt, het is een helder onderbouwd stuk waar veel aandacht is voor de knelpunten in de huidige woningsituatie. Met naam is er veel aandacht voor de behoefte aan senioren woningen. Waar  volgens een grotere behoefte aan  zal komen, gezien de demografische opbouw van de bevolking in de Noordoostpolder. O ok is er aandacht voor de startende jongeren die graag een plek willen op de woning markt, op dat punt willen we wel wat meer accent leggen.

Wij vinden als CDA dat er meer nadruk kan worden gelegd op het initiëren va n plannen van goedkopere en betaalbare woningen voor de  starters. Als zij de mogelijkheid hebben om een ​​grotere woning te kunnen kopen die verleden bij hun financiële mogelijkheden, krijgen ze de mogelijkheid om een ​​grotere woning te bouwen, zodat ze op termijn kunnen zijn om een ​​grotere woning te kunnen kopen die verleden bij de dan actuele woonsituatie ( samenwonen, kin deren, etc.) De gewenste woning roulatie / doorstroming krijgt daarmee een positieve impuls.

Realiseren van de ambities die we uitspreken met deze woonvisie en de mogelijke  aanvullende uitdaging die we zullen aangaan vanuit de opdracht om in de provincie Flevoland 100.000 extra woningen te bouwen, maar niet los gezien worden van noodzakelijke om de Lelylijn te realiseren.

De Lelyl ijn kan gezien worden als de rode draad, die zal kunnen zorgen voor dat de ambities, die we hebben ontmoet deze woonvisie uitspreken, ook effectief kunnen realiseren.

Dit zal van ons allen nog geen inspanning gaan vergen, maar als we de levensvatbaarheid, van onze mooie Noordoostpolder, als doel voor ogen zal ons dat zeker lukken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.