Van de voorzitter - juni 2021

Beste CDA-ers!

Om maar met de deur in huis te vallen en het is helaas geen nieuws, het blijft onrustig binnen de CDA geledingen. De afgelopen weken is er op diverse momenten gelegenheid geweest om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen en zorgen te uiten. Ik vond het zelf een goede manier om met elkaar in gesprek te gaan over de kernwaarden van het CDA. Juist nu kunnen we als partij zo goed laten zien wat de christen democratische waarden betekenen; het omzien naar elkaar, vanuit respect en gelijkwaardigheid en dienstbaar aan de samenleving. Dat betekent soms ook het hoofd kunnen buigen.

Dan moeten we dat niet alleen belijden met onze mond maar ook laten zien in onze manier van handelen.

Voor de afdeling NOP zit daar wel zorg. Wij hebben als bestuur bedenkingen over de manier waarop is omgegaan met de heer Omtzigt, die ook binnen onze afdeling veel voorkeursstemmen wist te verwerven. Veel van de zaken die in de media genoemd zijn, zullen nog onderzocht worden, en zolang schorten we ons oordeel daarover op. Maar de manier waarop Pieter Omtzigt, die bij de lijsttrekkersverkiezing bijna net zoveel stemmen had als Hugo de Jonge, is gepasseerd toen de laatgenoemde zich terugtrok, past ons inziens niet bij hoe het in een ledenpartij aan toe hoort te gaan. Het bestuur heeft deze zorg verwoord in een brief aan het partijbestuur en de commissie Spies en gevraagd al het mogelijke doen om Pieter Omtzigt terug te laten keren binnen het CDA.

Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is goed om te zien dat we ook afgelopen maanden weer een aantal jonge mensen mogen verwelkomen als nieuw lid en mensen die zich graag actief willen inzetten. Daar zijn we ontzettend blij mee. We zijn trots te kunnen vertellen dat er inmiddels een vertrouwenscommissie is samengesteld en een programmacommissie. De programmacommissie wordt gevormd door Marian Uitdewilligen, Frans van Erp, Marc Reussing en Jurjen van der Wal (nieuw lid uit Rutten). Voor de groslijst zijn al diverse mensen benaderd, een aantal gaat een keer meelopen met de fractie. We kunnen daar nog hulp bij gebruiken. Als u mensen weet die wij kunnen benaderen voor de groslijst dan graag bericht!

In het najaar hopen we elkaar weer fysiek te ontmoeten op het congres of een bijeenkomst in de NOP. Voor nu een hele goede en fijne zomer toegewenst!

Hartelijke groet,

Hennie Bogaards

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.