van de voorzitter - oktober 2021

Beste leden,

Dit is mijn eerste bijdrage aan onze CDA Fractieflits. Waarom? Zoals jullie weten is/was Hennie Bogaards onze voorzitter ad interim. Hennie heeft een nieuwe baan waar, voor haar veel tijd en energie in gaat zitten. Reden voor Hennie om iemand te vinden die het voorzitterschap van het CDA van haar wil overnemen. Zo kwam Hennie en het bestuur bij mij terecht. Dat was precies in de periode dat er landelijk – voor - rond - en na - de Tweede Kamerverkiezingen van alles mis ging binnen het CDA. Eerlijk gezegd heb ik toen wel even bedenktijd gevraagd. Passen de “waarden en normen” van het CDA, zoals ik die de afgelopen maanden heb ervaren, nog wel bij mij?

Iemand maakte naar mij de volgende opmerking: “Henk als je, je altijd thuis hebt gevoeld bij het CDA dan mag je niet weglopen nu je huis in brand staat: dan help je blussen!” Zo is het natuurlijk ook. Weglopen is de weg van de minste weerstand. Ik heb besloten om voorzitterschap (a.i) van Hennie over te nemen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het herstel en vertrouwen in het CDA op landelijk niveau en werken aan klinkende uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Dat is wat onze huidige raadsleden en wethouder, voor hun inzet over de afgelopen raadsperiode, verdienen. Die hebben, in belang van de bewoners van onze mooie Noordoostpolder, goed en degelijk werk geleverd dat moet worden voortgezet.

Wij willen wat zij hebben bereikt op gepaste wijze bij onze bewoners onder aandacht brengen. En natuurlijk, wat onze bewoners komende raadsperiode van het CDA mogen verwachten. Daar zijn we nu volop mee bezig. Het nieuwe verkiezingsprogramma is in concept klaar. De namen van de personen die bereid zijn om op een verkiesbare plaats te staan op onze kandidatenlijst, zijn bekend bij de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestaat uit Aart Reussing, Gerda de Jong en Henk Suelmann. Een informatieve avond met deze kandidaten heeft intussen plaats gevonden. Woensdag 27 oktober en dinsdag 2 november volgen nog individuele gesprekken. Het is niet de bedoeling dat ik hier, en op dit moment namen noem, maar wat ik u wel kan zeggen, is, dat wij een buitengewoon mooie kandidatenlijst krijgen. Een mooie mix van ervaring, jong – oud – man - vrouw en divers van kwaliteit en achtergrond. Dat ook jongeren (jongste is 22 jaar) zich beschikbaar willen stellen voor het CDA Noordoostpolder geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Ook voor de toekomst van het CDA algemeen.

Zoals u weet is het een goed gebruik dat onze leden de gelegenheid krijgen om hun mening te geven over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst en indien gewenst daarin wijzigingen en of eventueel aanvullingen aanbrengen. U krijgt daarvoor nog een officiële uitnodiging maar noteer alvast de volgende belangrijke data in uw agenda.

Woensdag 17 november – dan gaan wij met u het verkiezingsprogramma bespreken en krijgt u ook de gelegenheid om wel/niet akkoord te gaan met mijn functie als ad interim voorzitter.

Woensdag 8 december de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart 2022.

Ik wil mijn bijdrage voor deze CDA fractieflits afsluiten met de oproep naar u allen: laten wij er samen voor zorgen dat CDA een partij is waarbij velen zich “thuis voelen”. Dat begint met benoemen van onze CDA waarden en normen en hier naar te handelen. Ook als het toevallig een keer minder goed uitkomt.

Met vriendelijke groet,

Henk Suelmann

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.