Van de wethouder - september 2021

In wat een rare en bijzondere politieke tijd leven we toch.
Polarisatie en Verharding in de bestuurlijke verhoudingen zijn gemeengoed geworden.
Vooral in Den Haag. Volledig eens met Omtzigt als hij vindt dat er een nieuwe bestuurscultuur moeten komen, althans dat er meer openheid en vooraf dichtgeregeld moet zijn. Maar de chaos en afrekencultuur die nu ontstaat, helpt ons land niet echt vooruit. Het CDA-congres geeft hoop op een vernieuwde CDA, maar we zijn er nog lang niet. Spannende tijden.
In de gemeentelijke politiek is het vertrouwen in elkaar en de bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college weer op orde. En werken we door aan een bloeiende Noordoostpolder.

Graag neem ik u mee in een paar mooie gebeurtenissen:
Het stedbouwkundige plan  voor het nieuwe drJansenpark is met algemene stemmen aangenomen. Veel lof en complimenten voor deze nieuwe wijk. Hij wordt autoluw en vooral veel gemeenschappelijk groen. Er komen hofjes met binnentuinen, ruimte om te spelen en wandelen. Elementen en de kunst van het oude ziekenhuis komen terug in het park. Ik ben er echt trots op dat de gemeente dit zo kan doen door zelf de regie te nemen. Het stedenbouwkundige plan van het nieuwe gezondheidsplein komt dit jaar ook in de raad.

Ook de beleidsplannen WMO en minima zijn aangenomen door de raad. Het is een voortzetting van het oude beleid: iedereen doet mee, maar het beleid is aangescherpt.
We willen minder zorgaanbieders en daardoor beter zicht op kwaliteit.
We blijven ruimhartig naar kinderen in armoede. Zij moeten meekunnen doen in de samenleving! Een motie van de VVD en PU om dit te versoberen heeft het gelukkig niet gehaald.

En het allermooiste, we hebben met de Politie, welzijnsorganisatie Carrefour ZorggroepONL, woningbouwvereniging Mercatus en de GGD een manifest ondertekend waarin we uitspreken dat we samen werken aan een bloeiende polder. Op het gebied van wonen, welzijn veiligheid en zorg.  Niet het organisatiebelang maar het belang van de inwoner staat voorop. Een mooie uitspraak, en nu nog waarmaken. Daar ga ik me de komende tijd op richten!

Kijk voor meer informatie op: https://www.noordoostpolder.nl/nieuws/zorg-en-welzijnsorganisaties-zetten-samen-koers-uit-richting-2040


Vriendelijke groeten,
Marian Uitdewilligen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.