Zomer in Nederland

Binnenvaart

Het CDA vindt dat ondernemers in de binnenvaart volop de ruimte moeten krijgen in en rond Flevoland. Onze provincie kent de belangrijkste doorvaartroutes voor de binnenvaart in ons land, zoals die tussen Amsterdam richting de Waddenzee. Mede dankzij het CDA heeft de provincie daar goed op ingespeeld door de aanleg van FlevokustHaven - een belangrijk overslagpunt voor containers - en de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, waar de nadruk ligt op scheepreparatie en -onderhoud. Dankzij beide havens is de belangrijke IJsselmeerroute richting achterland (het oosten, Duitsland) versterkt. 

Wel moeten we in de gaten houden dat de schepen hier ook kunnen varen, door bijvoorbeeld goed begaanbare en gebaggerde vaarroutes. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.