Bodemdaling

In grote delen van Flevoland daalt de bodem. Door inklinken van de veenlaag in de bodem treden processen op die voor deze bodemdaling zorgen. Dit geldt voor zowel het landelijk als stedelijk gebied. Inmiddels maakt deze problematiek ook onderdeel uit van het Deltaprogramma 2019. Van belang is daarom dat Rijk, provincie, waterschap, gemeenten en betrokken agrariërs de komende jaren met elkaar op zoek gaan naar passende maatregelen. 

Terug naar standpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.