Duurzaamheid & Energie

Duurzaamheid is een populair begrip geworden de laatste jaren. Voor het CDA is duurzaamheid essentieel voor toekomstige ontwikkelingen. Dan gaat het niet alleen om duurzame energie, maar ook om klimaat, de wateropgave en de circulaire economie.

Het CDA ziet het thema duurzaamheid niet als een last, maar als een kans. Het betekent bijvoorbeeld een besparing van CO2-uitstoot en een bijdrage aan het behalen van de nationale duurzaamheidsnormen. Ook kan het bijdragen aan vitale dorpen en steden door aan te sluiten bij de burgerinitiatieven die ontstaan.

Maar het kan niet zo zijn dat de kosten ervan moeten worden opgebracht door de burgers alleen. Ook bedrijven moeten hun steentje bijdragen. Bovendien moet er snel duidelijkheid komen over de precieze hoogte van die kosten. Deze mogen niet te hoog worden. Verder moeten we wel bedenken dat we straks ruim 30 jaar de tijd hebben om alle mogelijke maatregelen door te voeren; alles hoeft niet in één keer.

Flevoland biedt letterlijk de ruimte voor duurzame ontwikkelingen, bijvoorbeeld start-ups die met nieuwe technieken en innovaties werken om met schonere en minder energie toe te kunnen. Wij vinden dat iedereen moet kunnen meehelpen aan, en profiteren van duurzame ontwikkelingen.

Ga terug naar het overzicht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.