Lelystad Airport

Er wordt al ruim 20 jaar gepraat over de mogelijkheden voor Lelystad Airport. CDA Flevoland heeft randvoorwaarden gesteld aan de uitbouw van Lelystad Airport tot volwaardig vliegveld:

Een maximaal en beheersbaar aantal vliegbewegingen (ook in de verre toekomst), geen vrachtverkeer, geen grote vliegtuigen, afspraken over (en met) omwonenden, en geen nachtvluchten. Deze voorwaarden zijn in 2015 de basis geweest van het Luchthavenbesluit, waarin onder meer de grenzen voor Lelystad Airport staan beschreven voor wat betreft geluid en andere milieu-effecten.

Het CDA heeft de ambitie om het vliegveld het duurzaamste vliegveld van Europa te maken. Daarmee moet de overlast van vliegtuigen tot een minimum worden beperkt. We vinden ook dat de vliegroutes zo snel mogelijk moeten worden aangepast aan dit uitgangspunt. Het vliegveld trekt banen aan, bedrijven willen investeren in de omgeving van het vliegveld. Een dergelijke ontwikkeling is goed voor Lelystad, voor Flevoland en voor de regio en het past in de positie van Lelystad als knooppunt in verbindingen over de weg, het water en het spoor. Het CDA ziet op toe dat het proces over de (her)indeling van het luchtruim zo transparant mogelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.