Maritieme economie

De Flevolandse maritieme economie is de afgelopen jaren flink op de kaart gezet. FlevokustHaven is gebouwd en geopend, de maritieme servicehaven voor Urk en Noordoostpolder is in voorbereiding. Twee havenvoorzieningen langs een van de drukste vaarroutes voor de binnenvaart in ons land; logisch dat het CDA dergelijke investeringen toejuicht. 

Niet alleen de havens bieden werkgelegenheid. Op Urk is een sterke maritieme sector ontstaan die veel meer is dan visserij alleen. Scheepsbouw en -reparatie is sterk vertegenwoordigd. ROC Friese Poort is daar op ingesprongen met opleidingen die zijn toegesneden op wat de Urker bedrijven nodig hebben.

Terug naar standpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.