Natuur

Onze provincie is rijk aan mooie en afwisselende natuur. Van oorsprong kent de provincie veel ruimte en dat heeft impact gehad op de ontwikkeling van natuurgebieden. Overal zijn bossen, plassen, waterwegen, de randmeren, en in onderlinge samenhang heeft dit prachtige natuurgebieden opgeleverd.

We kunnen daar trots op zijn, maar we moeten er ook zuinig mee om gaan. Het CDA is voor een goed natuurbeheer waarin gezonde natuur en ervan genieten hand in hand gaan. Dus geen al te veel afgesloten natuurgebieden, maar gebieden waarin je - zonder de natuurwaarden aan te tasten - kunt wandelen, fietsen of op andere manieren kunt recreëren. Op die manier komen we dichterbij de natuur, en voelen we ons er ook meer verantwoordelijk voor.

Het CDA onderschrijft de ambitie van de provincie om te komen tot een Nationaal Park Nieuw Land, waarin o.a. de Markerwadden, Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn opgenomen. 

Terug naar de standpunten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.