Oudere

Omzien naar elkaar

Betrokkenheid is een kernbegrip voor het CDA: het omzien naar elkaar, met elkaar optrekken. Het gaat om betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving, van ouders bij het onderwijs van hun kinderen, bij een sport- of andere vereniging of de kerk, betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij hun bedrijf om een product van waarde en kwaliteit te leveren.

Waar veranderingen aan de orde zijn verwachten we dat een overheid zorgvuldig omgaat met haar inwoners. Iedereen in Flevoland moet tot zijn recht komen op het gebied van werk, opleiding, ambitie en ontplooiing. Voor kwetsbare mensen moeten er voldoende voorzieningen zijn.

Inwoners, bedrijven en organisaties die met eigen initiatieven komen moeten ruimte krijgen. Ook dát is een vorm van betrokkenheid! Het CDA is dan ook warm voorstander van deze aanpak; op deze manier leggen we nieuwe betrokkenheid en verbindingen tussen de overheid, inwoners en bedrijven. 

Omzien naar elkaar betekent ook (extra) aandacht voor mantelzorgers, zorg voor ouderen en mensen met een beperking en hulp voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Terug naar standpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.