Oostvaardersplassen

In 2018 heeft de Commissie van Geel, op verzoek van Provinciale Staten, een advies uitgebracht over het beheer van de Oostvaardersplassen. Het CDA is van mening dat dit advies helemaal uitgevoerd moet worden.

De maatregelen – door Van Geel een ‘reset naar de situatie in de jaren ‘90’ genoemd – gaan onder meer over een halvering van het aantal grote grazers. Dit alles, aldus Van Geel, omdat de Oostvaardersplassen de aantallen dieren uit het verleden simpelweg niet aankan. Er is ruimte voor maximaal 1500 dieren in een winter, concludeert de commissie, maar om het gebied de komende twee jaar de kans te geven te herstellen, is een nog drastischer teruggang naar 1100 dieren voor die twee jaar noodzakelijk.

Het resultaat van de maatregelen zou zijn dat de Oostvaardersplassen beter kan voldoen aan de Natura2000-doelstellingen voor het aantal vogelsoorten dat in het gebied voorkomt. Die soorten staan nu nog onder druk doordat ze te weinig voedsel kunnen vinden in het karige grasland.

Dat betekent dus dat er in de afgelopen winter 2018-2019 een fors afschot heeft plaatsgevonden. Dat is een pijnlijke, maar noodzakelijke ingreep. Het CDA vertrouwt erop dat dankzij het toekomstig beheer de Oostvaardersplassen (weer) kan uitgroeien tot een gezond natuurgebied met een dier- en natuurvriendelijk beheer. 

Terug naar de standpunten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.