28 mei 2013

Fractiebulletin mei 2013

In deze uitgave informatie over: 

1.  Algemene Beschouwingen: 2012, het jaar van de ombuigingen

2.  Jaarrekening 2012 – positief resultaat

3.  Stand van zaken InvesteringsImpuls Flevoland (IFA)

4.  Flevokust en de multimodale overslaghaven

5.  Start MER-procedure luchthaven

6.  Ontwerp Structuurvisie Oosterwold

7.  RRAAM – nu kansen creëren voor de toekomst

8.  Jan van Wieren voorzitter eerste formele Statencommissie


Klik hier om dit Fractiebulletin te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.