Speerpunten van CDA Flevoland

Werk en economische ontwikkeling
-   ruimte voor werkgelegenheid en voor ondernemen
-   innovatie

Geen files en goed openbaar vervoer
-   verbreding A6; doortrekken A30 en IJmeer-verbinding naar Amsterdam

Een sterke samenleving
-   met goed onderwijs dichtbij huis
-   met ruimte voor verenigingen
-   met ruimte voor ouderen

Natuur en landbouw
-   landbouw en natuurbeheer meer hand in hand, zeker in Flevoland! 
-   natuur en recreatie meer hand in hand
-   ook nu de subsidies uit Den Haag veel minder worden!

Rentmeesterschap
-   niet meer uitgeven dan we in kas hebben
-   duurzame oplossingen gaan voor, mits economisch kansrijk

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.