Veehouderij

Op het gebied van de veehouderij komt het CDA in de eerste plaats op voor de belangen van gezins- en familiebedrijven. Het CDA is tegen megastallen die gerund worden door zetbazen van grote concerns. Wij zijn niet tegen schaalvergroting, als het maar op een duurzame manier gaat. Schaalvergroting moet geen doel op zich zijn. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet sterk worden verminderd. Beslissingen over de vestiging of uitbreiding van bedrijven moeten op lokaal en regionaal niveau worden genomen.

Overigens is er in Flevoland nauwelijks sprake van megastallen. In de varkenshouderij waren het er in 2016 twee (definitie Alterra), in de veehouderij (meer dan 250 melkkoeien) 25 in 2013.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.