20 juni 2015

CDA motie over maatschappelijke crowdfunding

Motie CDA voor maatschappelijke crowdfunding breed ondersteund

CDA Urk maakt zich hard voor een crowdfunding platform die het makkelijker moet maken om initiatieven vanuit de samenleving van de grond te krijgen. Via een dergelijk platform kunnen middelen worden verworven en de initiatiefnemers worden ondersteund bij het tot stand komen van  hun idee. Fractievoorzitter Klaas Brouwer: ‘Een dergelijk platform hebben we gemist bij de realisatie van de rolstoelschommel. De vrijwilligers die hier hun schouders onder hebben gezet, moesten in alle opzichten het wiel uitvinden. De praktijk is weerbarstig, alleen al het openen van een bankrekeningnummer voor dit doel was nagenoeg onmogelijk’. In de zoektocht naar een oplossing kwam CDA Urk terecht bij het crowdfunding platform ‘Het Lukt Ons’ in West Friesland. Daarin werken de West Friese gemeenten, maatschappelijke organisaties en enkele grote bedrijven samen. Het platform vormt een steunpunt om ideeën goed en snel van de grond te krijgen. Om te onderzoeken of een dergelijk platform ook op Urk kan worden ingevoerd heeft CDA Urk in de raadsvergadering van 18 juni 2015 een motie ingediend. De motie is raadsbreed gesteund en de burgemeester heeft aangegeven zich hiervoor hard te maken en stichting Buurtwerk daarbij te betrekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.