09 mei 2015

de drank en horecawet en jeugdhonken

CDA veegt ‘Handhavingsplan Alcohol Drank- en Horecawet’ van tafel

Het CDA heeft in de raadsvergadering van 30 april tegen het handhavingsplan Alcohol Drank en Horecawet gestemd. Reden van deze tegenstem was dat de handhaving zich enkel op de legale horeca richt, zoals cafe’s en verenigingsgebouwen met een vergunning op grond van de Drank- en horecawet. Voor het CDA is dit niet uit te leggen aan de burger. Het gaat met name om de regel dat geen  alcohol mag worden geschonken aan minderjarigen. Dan kun je er niet omheen dat ook in jeugdhonken op het bedrijventerrein gecontroleerd moet worden. Ten eerste omdat jeugdhonken onverkort onder de Drank- en horecawet vallen. Ten tweede omdat een gemeenteraad dat ook moreel verplicht is, omdat zij onder voorwaarden jeugdhonken toestaat. Op dit punt had het CDA zeker steun voor haar principiële stellingname verwacht van christelijke partijen als de CU en de SGP. Deze bleef echter uit. Helaas wordt nu van de € 28.000 die is gereserveerd voor handhaving drank- en horecawet geen enkele euro gebruikt voor controles bij de jeugdhonken en illegale horeca. Alleen het CDA en de groep Hakvoort-Woord stemden tegen het omstreden plan.

De gemeente heeft aangeven dat de 2 wekelijkse  controle op bestemmingsplan en brandveiligheid zoals nu gebeurt gewoon doorgaan, maar dit is voor het CDA onvoldoende

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.