26 juni 2015

horecanota

Het was donderdag 25 juni  toch wel een beetje spannend voor de portefeuillehouder  horecazaken.

Aan de orde was de Horecanota, een nota die vorig jaar door de hele raad praktisch naar de prullenmand was verwezen.

Ook nu was er in de commissievergadering  behoorlijk kritiek. Maar de hoofdlijnen klopten.

Tijdens de commissievergadering miste de CDA fractie een aantal zaken over horeca en hotels die in het plan de Parel oppoetsen wel vermeld stonden. Deze zaken zijn nog aan de horecanota toegevoegd.

Het  CDA had wel moeite met een aantal formuleringen. Want het leek erop dat er eigenlijk totaal geen natte horeca uitbreiding mogelijk was. De burgemeester  heeft in zijn beantwoording duidelijk gemaakt dat er zeker ruimte voor uitbreiding is. Dat er serieus gekeken gaat worden naar de plannen die een ondernemer bij de gemeente in kan dienen.

Na deze expliciete toevoeging kon het CDA dan ook wel instemmen met de nota.

Het instellen van een klankbordgroep en de bemensing daarvan vindt het CDA een goede zaak. Op deze manier krijg je inbreng vanuit “het veld” en wordt er niet puur ambtelijk naar het reilen en zeilen van de horeca gekeken.

Voor wat betreft het aanwijzen van gebieden waar in de toekomst evt. horecauitbreiding mogelijk moet worden geeft het CDA wel mee dat daar heel goed en zorgvuldig naar gekeken moet worden. Er spelen namelijk ook de belangen van bedrijven en woningen in de aan te wijzen gebieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.