Asielzoekerscentrum

Als christendemocratische partij rekenen wij het van uit de solidariteit en onze publieke verantwoordelijkheid  tot onze plicht te reageren op het verzoek van de landelijk overheid om uitvoering te geven aan de zorg voor asielzoekers en zo humaan mogelijk met onze asielzoekende medemens om te gaan.

Het CDA Zeewolde steunt onder voorwaarden het collegebesluit om medewerking te geven aan het verzoek van het COA om een AZC te realiseren op de locatie aan de Bosruiterweg. Het CDA Zeewolde roept het college op de daaraan verbonden voorwaarden voor 1 juli met het COA en de ondernemer overeen te komen.

Het CDA Zeewolde denkt daarbij aan de volgende voorwaarden zijn o.a. :

De zorg- en onderwijs voorzieningen dienen op de locatie gerealiseerd te worden;Duidelijkheid over veiligheid van de asielzoekers en de omgeving;De toegang via de Bosruiterweg en de ontsluiting daarvan te verbeteren;Maatregelen te treffen voor scheiding van de verschillende doelgroepen op het terrein.

Het CDA pleit voor openheid in de procedure en heeft het volste vertrouwen in het college en de portefeuille houder om deze procedure zoals beschreven af te ronden. Het realiseren van voorzieningen op deze locatie samen met de arbeidsmigranten lijkt niet optimaal maar kan door het nemen van passende maatregelen o.i. aanvaarbaar gerealiseerd worden.

Het CDA heeft recent aangegeven dat het voorstander is van een aanpassing van het beleid tav de vluchtelingen door invoering van een ontheemdenstatus die tijdelijk verblijf in Nederland regelt, gericht op terugkeer. Dit beleid dient samen te gaan met de investering in veilige havens in de regio om zodoende de instroom in Europa en Nederland te beperken. Tot realisatie hiervan blijven humane voorzieningen voor vluchtelingen  in Nederland noodzakelijk.  De omvang van de voorziening dient afgestemd te worden op de draagkracht van de locatie en zal niet leiden tot een te grote maatschappelijk druk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.